Μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουλίου και έφθασε σε ποσοστό το 50%, έναντι 51% του Ιουνίου. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 48,5%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος Ιουλίου κατείχαν το 48,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑΑ, έναντι 47,6% τον Ιούνιο.

Τον Ιούλιο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 305,54 εκατ. Οι εισροές κεφαλαίων από τους ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Οι Έλληνες επενδυτές σύμφωνα με το in.gr, εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 315,58 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2011 πραγματοποίησαν το 45,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούλιο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 44,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Ιούλιο 2011 πραγματοποίησαν το 26,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 28,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 32,8% των συναλλαγών).

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑΑ στο τέλος Ιουλίου υπολογίστηκε στα 47,51 δισ. ευρώ και σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 49,23 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 3,5%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 65,21 δισ. ευρώ, μειώθηκε κατά 27,1%.

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούλιο 2011 ανήλθε στις 42.226 έναντι 44.883 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο 2010 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 48.415).

Τον Ιούλιο 2011 δημιουργήθηκαν 1.764 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 2.296 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.