Σε νομική εκπροσώπηση και στήριξη αποφάσισαν να στραφούν οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών του οικισμού «Σητεία ΙΙΙ». Σκοπός τους είναι να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα για το τί ακριβώς συμβαίνει με την πορεία, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του έργου.

Σε πρόσφατη συνάντηση των δικαιούχων αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδρομή δικηγόρου, ώστε να υπάρξει ανάλογη καθοδήγηση των ενεργειών, στις οποίες ενδεχομένως θα χρειαστεί να προχωρήσουν οι δικαιούχοι διεκδικώντας το αυτονόητο, την παραλαβή των κατοικιών που τους έχουν κληρωθεί. Στην απόφαση αυτή προχώρησαν κατόπιν σειράς ενεργειών, που ως τώρα όμως δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όπως υποστηρίζουν οι δικαιούχοι παρά τις συνεχείς υποσχέσεις που έχουν λάβει από τους αρμοδίους, το τοπίο παραμένει «θολό» ως προς το χρόνο που απομένει για να μπουν στα σπίτια τους, ενώ συνεχώς εμφανίζονται και νέα προβλήματα, που εντείνουν την ανησυχία, αλλά και την οργή τους.

Όπως επισημαίνουν οι δικαιούχοι, η ολοκλήρωση του έργου δεν προσδιορίζεται επίσημα, αφού συνεχώς προκύπτουν προβλήματα. Από την άλλη όλα τα χρονοδιαγράμματα ως τώρα δεν έχουν τηρηθεί με αποτέλεσμα το έργο να λαμβάνει συνεχείς παρατάσεις.

anatolh.com