Ο υπουργός Επιστημών του Ιράν ζήτησε σήμερα από τα πανεπιστήμια της χώρας να εφαρμόσουν αυστηρούς κανονισμούς για τον διαχωρισμό των φοιτητών από τις φοιτήτριες, υποστηρίζοντας ότι η «ανάμιξη» των δύο φύλων είναι σημάδι της επιρροής που έχουν οι «ξένες δυτικές αξίες».

Οι νόμοι που υιοθετήθηκαν μετά την επανάσταση του 1979 απαγορεύουν την επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά η εφαρμογή τους ποικίλλει. Οι συντηρητικοί πολιτικοί συχνά ζητούν την αυστηρή τήρηση των κανονισμών.

Ο διαχωρισμός των ανδρών από τις γυναίκες ισχύει σε πολλές πλευρές της καθημερινής ζωής στο Ιράν. Στα λεωφορεία οι γυναίκες υποχρεώνονται να κάθονται μόνο στο πίσω μέρος, ενώ μπορούν να επισκέπτονται τα πάρκα κατά τις ώρες που απαγορεύεται στους άνδρες. Όμως στα περισσότερα πανεπιστήμια οι τάξεις είναι μικτές.

Ο υπουργός πρότεινε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια ή τις άλλες εγκαταστάσεις σε διαφορετικές ώρες, εφόσον δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ξεχωριστές αίθουσες για τα δύο φύλα.