«Πυρετός» στις ασφαλιστικές ενόψει του «κουρέματος» καθώς μεγάλα είναι τα προβλήματα που δημιουργεί η απομείωση των κρατικών ομολόγων από 50-60%.

Η «μαύρη τρύπα» υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ για τον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι εταιρείες έχουν στην κατοχή του ελληνικά ομόλογα ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Έτσι μία γενναία απομείωση του κρατικού χρέους θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τρύπα 2 δισ. ευρώ.

Με επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, έχει θέσει θέμα ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζών, διεκδικώντας τη στήριξη της Πολιτείας στο πρόβλημα της αποτίμησης των ελληνικών ομολόγων και ζητώντας την εφαρμογή ίσων κανόνων ανταγωνισμού και ενιαίας εποπτείας του ασφαλιστικού και τραπεζικού κλάδου.

Σε δηκτικούς και έντονους τόνους, οι ασφαλιστικοί όμιλοι κάνουν λόγο για “αχαρτογράφητα νερά στα οποία πλέει η χώρα” (σαφή νύξη στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο όταν ανακοίνωνε το αίτημα προσφυγής της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης) και αναφέρουν ότι “Η Ελληνική Πολιτεία, έχει αγνοήσει για πολλές δεκαετίες τον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης”.

Στην επιστολή του ο ασφαλιστικός κλάδος απαριθμεί και τα σημαντικότερα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, μεταξύ των οποίων το θέμα της κατάργησης των φορολογικών κινήτρων και των θεσμικών παρεμβάσεων σε ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής.

Ως βασικότερα προβλήματα του κλάδου, η Ένωση παραθέτει:

Την πολλαπλότητα των εποπτικών μηχανισμών.
Τις τιμολογιακές παρεμβάσεις αντίθετες προς την υφιστάμενη εθνική και κοινοτική ασφαλιστική νομοθεσία.
Την κατάργηση φορολογικών κινήτρων.
Τις ρυθμίσεις για το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων (Ε.Κ.).
Την κατοχή Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τη συμμετοχή στο PSI.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕ, οι επενδύσεις του ασφαλιστικού κλάδου στην οικονομία ανέρχονται σε 11,3 δισ. ευρώ, παραγωγή ασφαλίστρων ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ ή 2,3% του ΑΕΠ ενώ στον κλάδο απασχολούνται 8.000 εργαζόμενοι και 20.000 ασφαλιστικοί σύμβουλοι.