Το τμήμα αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων, ενημερώνει τους πλοιοκτήτες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών, ότι για την χορήγηση ή την ανανέωση της ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (ξιφίας, κόκκινος τόνος και μακρύπτερος τόνος ) για το έτος 2012, οι διαδικασίες ξεκίνησαν.

 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία το συντομότερο δυνατόν και να πρωτοκολληθούν μέχρι 15 Νοεμβρίου για τις άδειες τόνου και εως 25 Νοεμβρίου για τις άδειες ξιφία και μακρύπτερου τόνου.

Επισημαίνεται ότι για να διαβιβασθούν οι αιτήσεις στη Δ/νση Θάλ. Αλιείας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για σύμφωνη γνώμη θα πρέπει :

- Να υποβληθούν Εμπρόθεσμα.
- Να έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα.
- Να έχει αντικατασταθεί το έντυπο της άδειας αλιείας σύμφωνα με το Καν. 1281/2005 και να είναι σε ισχύ για το 2012.
- Να αναγράφεται επί της άδειας το αλιευτικό εργαλείο με το οποίο αιτείται την ειδική άδεια και όλα τα έγγραφα του σκάφους να είναι σε ισχύ.
- Τα στοιχεία του σκάφους και του/των πλοιοκτητών να είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ).
- Τα σκάφη με ολικό μήκος άνω των 15 μέτρων να έχουν εγκατεστημένη και σε λειτουργία τη συσκευή δορυφορικού εντοπισμού VMS.
-Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση να έχει υποβληθεί από όλους τους πλοιοκτήτες.
-Επιπλέον ζητούνται οι δηλωθείσες ποσότητες μεγάλων πελαγικών που αλιεύθηκαν για τα έτη 2008-2011.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών σκαφών που επιθυμούν να ψαρεύουν ξιφία, τόνο και μακρύπτερο τόνο μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. 2821346654, Fax 2821346651 e-mail [email protected]