Μια ακόμη δυνατότητα προσφέρει η Εθνική Τράπεζα, μέσα από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής i-bank, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση στο capital.gr,, επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες, μπορούν με το Internet Banking της Εθνικής να πραγματοποιούν μαζικές πληρωμές υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), με προφανή και ουσιαστικά οφέλη στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική τους.

Η νέα δυνατότητα, η οποία απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα ειδικά για Λογιστικά Γραφεία, που πραγματοποιούν σημαντικό αριθμό των συγκεκριμένων πληρωμών για λογαριασμό χιλιάδων πελατών τους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Epsilon Net, κορυφαία στην Ελλάδα στην παροχή λογισμικού αλλά και υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης στο χώρο των Λογιστικών Γραφείων, η λύση Μαζικών Πληρωμών υπέρ Δημοσίου, επιτρέπει την αυτόματη εκτέλεση πολλαπλών εντολών πληρωμής ΦΠΑ, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ και την πλήρη διαχείρισή τους για άμεση ή μελλοντική εκτέλεση, ακύρωση ή αναζήτηση κατάστασης επεξεργασίας.

Το εξειδικευμένο λογισμικό Extra της Epsilon Net, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από Λογιστικά Γραφεία, μέσω ειδικής διασύνδεσης με το Internet Banking της Εθνικής, παράγει αυτόματα μαζικό αρχείο ανά τύπο πληρωμής (ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), το οποίο οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν και να υποβάλλουν προς εκτέλεση απευθείας στην Τράπεζα.

Στη συνέχεια, και σε όποια χρονική στιγμή επιλέξουν τα Λογιστικά Γραφεία για τις εντολές που έχουν υποβάλλει προς εκτέλεση, είναι σε θέση να λάβουν με αυτόματο τρόπο απαντητικό αρχείο και να ενημερώσουν την εφαρμογή τους (λογισμικό Extra), χωρίς να απαιτηθεί καμία καταχώρηση.