Την εφαρμογή προαιρετικού προτύπου για την επισήμανση των ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης - γάλα, κρέας, κοτόπουλο, αυγά, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας - ως προϊόντων προερχομένων από ζώα που έχουν τραφεί με μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, ανακοίνωσε σήμερα η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένα Αποστολάκη, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός « Για το ΥΠΑΑΤ αποτελεί τριπλή προτεραιότητα η στήριξη των ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, η ανταμοιβή του μόχθου των Ελλήνων παραγωγών και η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και προστασία των καταναλωτών.

Εργαζόμαστε σταθερά στην κατεύθυνση της ανάδειξης της ποιοτικής αξίας των προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας με αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους αλλά και την ανάδειξη της αξίας αυτής στη προτίμηση των καταναλωτών μέσω ολοκληρωμένης και ασφαλούς πληροφόρησης.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση των σφαγείων και η ανάρτηση στο διαδίκτυο του Μητρώου εμπόρων – Εισαγωγέων και Κρεοπωλών που στοχεύουν στη καταπολέμηση των πρακτικών παραπλάνησης του καταναλωτή που συντελείται μέσω της «Ελληνοποίησης» του εισαγόμενου κρέατος είναι από τις πρώτες δραστικές μας παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο προχωρούμε στη έκδοση και εφαρμογή προαιρετικού προτύπου για την επισήμανση των Ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης (γάλα, κρέας, κοτόπουλο, αυγά, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας) ως προϊόντων προερχομένων από ζώα που έχουν τραφεί με μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.

Παρά το γεγονός ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, προχωράμε στην πρωτοβουλία αυτή, όπως άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία) που έχουν αναλάβει παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Η σήμανση αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα πληροφόρησης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευχέρειας του καταναλωτή «FREEDOM OF CHOICE» - «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» που στηρίζει όχι μόνο τον καταναλωτή στην απόφασή του να επιλέξει ελεύθερα την ποιότητα της διατροφής του αλλά και τον Έλληνα παραγωγό να αποδείξει την ποιοτική ανωτερότητα των προϊόντων που παράγει.

Την πολιτική αυτή την προωθούμε με τις αναγκαίες συνεργασίες, με οργανωμένα βήματα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.-AGROCERT) που εποπτεύεται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και έκδοση προαιρετικών προτύπων ποιότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ. έχει αναλάβει την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών και των ιδιαίτερων απαιτήσεων για την δημιουργία του προτύπου και του σχήματος πιστοποίησης του.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.-AGROCERT και εντός του μηνός θα συγκροτηθεί Τεχνική Επιτροπή που θα αναλάβει την τελική έγκριση του προτύπου το οποίο θα αποδοθεί σε δημόσια κρίση (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)».

Στη Τεχνική Επιτροπή θα κλιθούν να συμμετάσχουν με εκπροσώπους τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως:

* ο ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων),
* ο ΣΕΒΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος),
* ο ΣΠΕΕ (Σύνδεσμος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Ελλάδος),
* η ΠΕΚ (Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων),
* ο ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας),
* ο ΣΕΒΥΖ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών),
* ο ΣΕΕΔΥΖ (Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπόρων Δημητριακών – Υποπροϊόντων και Ζωοτροφών),
* ο Σ.Ε.Θ. (Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών),
* η Π.Ε.Μ.Ι. (Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών),
* το Γενικό Χημείο του Κράτους,
* ο ΕΦΕΤ,
* η Greenpeace,
* η Ακαδημαϊκή Κοινότητα.