Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης , Κo. Κώστα Σκανδαλίδη κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου, Φραγκίσκος Παρασύρης σχετικά με την επαναφορά στην Κρήτη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού προγράμματος ΥΠΑΙΘΡΟΣ που είχε γίνει αποδεκτό με ενθουσιασμό από τους κατοίκους της υπαίθρου.

Σήμερα δε η επαναφορά του προγράμματος έχει ζητηθεί από Δημάρχους αλλά και στελέχη του αγροτικού χώρου. Το πρόγραμμα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ» λειτούργησε από το 2002 έως το 2006 στην Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος καινοτόμων δράσεων « CRINNO - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε εγκριθεί τον Απρίλιο του 2002, κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ήταν η μοναδική πρόταση σε επίπεδο Περιφερειών της Ευρώπης με ανάλογη κατεύθυνση.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το πληροφοριακό αυτό σύστημα επιλέχτηκε ως μια από τις καλές πρακτικές ανάμεσα σε καινοτόμες δράσεις που υλοποίησαν Περιφέρειες της Ευρώπης. .Το έργο είχε ως στόχο την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των κατοίκων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, σε αγροτικές και απόκεντρες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω της συλλογής και ομαδοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και της ανάπτυξης υπηρεσιών άμεσου τοπικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας.

Το «Ύπαιθρος» επέτρεπε διάχυση περιεχομένου που αφορά τις κυριότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες της υπαίθρου (αγροτικές, κτηνοτροφικές, τουριστικές), τις τάσεις της αγοράς (τιμές προϊόντων και πιθανές αγορές), την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης και επιχορήγησης, συμβάλλοντας έτσι στην ενημέρωση, πληροφόρηση και στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου.

Εκτός από την πληροφόρηση το σύστημα παρείχε υπηρεσίες εξυπηρέτησης των κατοίκων της υπαίθρου (αιτήματα, ερωτήσεις, συμβουλές κλπ.) από αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τις δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρά το γεγονός ότι η προώθηση της αγροτικής και περιφερειακής επιχειρηματικότητας συνιστά σήμερα ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης και συντήρησης του πληθυσμού της υπαίθρου εν μέσω κρίσης, το εν λόγω πρόγραμμα δεν υπάρχει πλέον.

Ως εκ τούτου ζητάει ο κ. Παρασύρης από τον κ Σκανδαλίδη να εξετάσει το ενδεχόμενο επαναφοράς του προγράμματος «Ύπαιθρος».