Ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 0,45% δύο (2) κύκλοι προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα πληροφορικής που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Κ.Ε,ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ρεθύμνης.

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ (Ηγ. Γαβριήλ 103-105) και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,45%) του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα τα προγράμματα κατάρτισης αναφέρονταν σε «Πληροφορική στην εκπαίδευση» και αφορούσαν την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τους καταρτιζόμενους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα προγράμματα συνολικά παρακολούθησαν 23 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και τρίτο πρόγραμμα που αναφέρεται στη «Διαχείριση Προβλημάτων της Σχολικής Τάξης», το οποίο παρακολουθούν 16 εκπαιδευτικοί της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους καταρτιζόμενους εκπαιδευτικούς.

«Η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, από πολύ νωρίς ευαισθητοποιήθηκε σε ζητήματα που άπτονται των θεμάτων της Δια Βίου Εκπαίδευσης με στοχευμένες και αξιολογήσιμες ενέργειες. Με καθοριστικές παρεμβάσεις μας, καταστήσαμε το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ περιφερειακό πόλο γνώσης, που θα συμβάλλει καθοριστικά στη διάχυση της ενημέρωσης. Από το ξεκίνημα της νέας αυτοδιοικητικής αρχής, επιδιώξαμε τη συνεργασία με φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για την πραγματοποίηση κοινών δράσεων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης. Όλοι συμφωνούμε, ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί τη μόνη διέξοδο, στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έχουμε υποχρέωση ως πολιτεία να επενδύσουμε στον τομέα αυτό, βοηθώντας τους συμπολίτες μας να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους απαιτήσεις, που θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στην αναζήτηση εργασίας, και θα τους καταστήσουν κοινωνικά και οικονομικά ενεργούς», ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή.