Από την 1η Μαρτίου 2012 τέσσερα Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία  μεταξύ των οποίων και το νοσοκομείο Χανίων, ξεκίνησαν να εξοικονομούν ενέργεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος  [email protected], που συγχρηματοδοτείται από το  ICT Policy Support Programme, ως τμήμα του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (Competitiveness and Innovation framework Programme -CIP).

Κατά τη διάρκεια του έργου [email protected], ένα ευφυές και καινοτόμο  σύστημα θα παρακολουθεί την ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε νοσοκομείου σε 24ωρη βάση και θα προβαίνει σε δράσεις βελτιστοποίησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη ότι τα νοσοκομεία καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από όλα τα δημόσια κτήρια, κυρίως λόγω αυξημένων αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό και αδιάλειπτης λειτουργίας.

Αυτορυθμιζόμενα συστήματα θέρμανσης και ψύξης

Η βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού και φωτισμού δεν είναι κάτι απλό για το τεχνικό προσωπικό των νοσοκομείων.

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας  [email protected] θα παρακολουθεί την ενεργειακή ζήτηση του κάθε νοσοκομείου και αυτόματα θα ελέγχει με βέλτιστο τρόπο τον εξοπλισμό που επηρεάζει την ενεργειακή κατανάλωση και τις συνθήκες άνεσης. Παρόλα αυτά, οι χρήστες και οι τεχνικοί θα μπορούν να ρυθμίζουν ανεξάρτητα τα επίπεδα φωτισμού,  την επιθυμητή θερμοκρασία και τα επίπεδα αερισμού σε κάθε δωμάτιο ή χώρο του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση των λοιπών φορτίων του νοσοκομείου όπως τα υπολογιστικά κέντρα.

Στόχος του έργου είναι να υπάρξει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας για νοσοκομεία το οποίο, στη συνέχεια, να μπορεί να επεκταθεί και να διατεθεί σε όλα τα νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά  στην εξοικονόμηση ενέργειας,  στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην εξοικονόμηση πόρων και μείωση των εκπομπών CO2.

Συμμετέχοντες φορείς

Στο [email protected]  συμμετέχουν 11 εταίροι από 4 χώρες της Ευρώπης:

-AEA-Loccioni Group (Iταλία), Συντονιστής

-Schneider Electric Italia Spa (Ιταλία)

-Πολυτεχνείο Κρήτης –

-Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος +Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ&Μηχ. Υπολογιστών (Ελλάδα)

-Fundacio Insititut de Recerca de L’Energia de Catalunya (Ισπανία)

-Agefred Servicio, S.A. (Ισπανία)

-IF Technology B.V. (Ολλανδία)

-Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V. (Ολλανδία )

Τα νοσοκομεία που αποτελούν τις πιλοτικές εφαρμογές είναι:

-Νοσοκομείο της Ανκόνα (Ιταλία)

-Νοσοκομείο  Virgen de las Nieves στη Γρανάδα (Ισπανία)

-Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα)

-Νοσοκομείο De Mollet στη Βαρκελώνη (Ισπανία)