Προεγκρίθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή τα τεύχη δημοπράτησης  του 1ου υποέργου "Στερέωση Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Μετώπου της Πύλης Ιησού προς την Παλιά Πόλη".

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην Πύλη Ιησού θα φιλοξενηθεί μόνιμα η έκθεση του Ν. Καζαντζάκη για τη ζωή και το έργο του.