Την Παρασκευή 27 Απριλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης αφορά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου.