Ο κ. Αρ. Κουτσαφτάκης, που προήχθη στο Βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή παραμένει Διοικητής Ασφαλείας Χανίων, ενώ οι αξιωματικοί κ. Νίκος Μυλωνάκης και Γιάννης Καπριδάκης που προήχθησαν κα αυτοί στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, παραμένουν στο επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων ως Υποδιευθυντές.

Τέλος ο κ. Βαγγέλης Παρασύρης μετατίθεται στο επιτελείο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης