Ανεπαίσθητη μείωση στο 4,68% σημείωσε το επιτόκιο κατά τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων την Τρίτη, όπου αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 812,5 εκατ. ευρώ.

Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία το επιτόκιο ήταν 4,70%.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο δείκτης κάλυψης της προσφοράς στη σημερινή δημοπρασία ήταν 2,06 φορές, έναντι 2,16% στις 10 Ιουλίου.

Με τα έσοδα θα αναχρηματοδοτηθεί η προηγούμενη έκδοση ύψπυς 1 δισ. ευρώ, που λήγει στις 10 Αυγούστου.