Η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί υψηλή προτεραιότητά μας!

Η διοικητική μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε στο Δημόσιο με το πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨και η οικονομική κρίση που μαστίζει την πατρίδα μας, έχουν φέρει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην πρώτη γραμμή