Σύστημα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης στον δήμο Αποκορώνου

Εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  η υποβληθείσα μελέτη «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Αποκορώνου» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου