Μια εθελοντικού χαρακτήρα επαναγορά χρέους που προβλέπει την αυξημένη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών και των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τους συμβούλους του.

Η διαδικασία αυτή δίνει παράλληλα κίνητρα στις τράπεζες να βελτιώσουν την εικόνα του ισολογισμού τους μέσω στοχευμένης απομόχλευσης.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν στην εθελοντική επαναγορά των ελληνικών ομολόγων των ιδιωτών επενδυτών, σε τιμή που αντιστοιχεί κοντά στο 35% της ονομαστικής τιμής των τίτλων, και συγκεκριμένα στο υψηλότερο κλείσιμο της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου.

Καθώς η τιμή του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί τότε στα 34,44% της ονομαστικής αξίας, συμπεραίνεται ότι αυτό θα είναι το ανώτερο εύρος της επαναγοράς.

Η επαναγορά θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 13 Δεκεμβρίου, καθώς το ΔΝΤ δεν θα αποδεσμεύσει τη δική του συνεισφορά από το μηχανισμό στήριξης εάν δεν επιτύχει αυτή η διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr η διαδικασία επαναγοράς έχει ήδη σχεδιασθεί και αναμένεται να υπάρξει δημόσια προσφορά στην εβδομάδα που ξεκινά στις 3 Δεκεμβρίου.

Η εθελοντική αυτή διαδικασία στοχεύει στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες έχουν ήδη βολιδοσκοπηθεί και στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ενδιαφέρον αναμένεται να δείξουν και επιθετικά επενδυτικά κεφάλαια που όλο το προηγούμενο διάστημα έκτισαν θέσεις στο ελληνικό χρέος αγοράζοντας τίτλους ακόμη και στο 12% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Αυτοί οι επενδυτές, μέσω της δημόσιας προσφοράς, θα τριπλασιάσουν τις αποδόσεις τους.

Επιλέξιμο στα πλαίσια της δημόσιας προσφοράς θα είναι το 50% του συνολικού ιδιωτικού χρέους της Ελλάδας δηλαδή 31 δισ. ευρώ εκ συνόλου 62 δισ. ευρώ.

Καθώς η επαναγορά χρέους θα χρηματοδοτηθεί (είτε απευθείας με δάνειο του EFSF είτε με βραχυπρόθεσμους τίτλους εγγυημένους από τον EFSF) με 10 δισ. ευρώ θα αποσυρθεί τελικά χρέος 28 δισ. ευρώ περίπου.

Αν αφαιρεθεί το δάνειο της επαναγοράς, τότε η καθαρή μείωση χρέους με πρόχειρους υπολογισμούς θα είναι κοντά στα 15 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τόκων του δανείου).

Βασικός στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι να αποσυρθούν ομόλογα ονομαστικής αξίας 13 δισ. ευρώ, από τα 17 δισ. ευρώ ομολόγων που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες. Για να γίνει αυτό, η απόφαση του Eurogroup προέβλεψε τη χορήγηση κίνητρου προς τις τράπεζες.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Eurogroup αναφέρει τα εξής για το ζήτημα:

«Το Eurogroup θεωρεί ότι στις υπό ανακεφαλαιοποίηση ελληνικές τράπεζες πρέπει να διενεργηθούν ασκήσεις διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (liability management exercise) όσον αφορά στους εναπομείναντες κατόχους χρέους μειωμένης εξασφάλισης (remaining subordinated debt holders) , ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των βαρών».

«Το subordinated debt είναι μόνο τα δάνεια των τραπεζών», διευκρίνισε στο in.gr ανώτατο τραπεζικό στέλεχος για το σχετικό θέμα, αποκαλύπτοντας την πρόβλεψη της Ευρωομάδας για έμμεση παρέμβαση για τη μείωση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.

Πιο απλά, οι υπό ανακεφαλαιοποίηση ελληνικές τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο αποτύπωσης του subordinated debt δηλαδή ομολόγων και ομολογιακών ή υβριδικών δανείων προκειμένου να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους θέση και ως εκ τούτου τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.

Ωστόσο, το εάν αυτό θα είναι επικερδές θα εξαρτηθεί από τα πόσα ομόλογα θα ανταλλάξουν και το πώς τελικά θα διαχειριστούν το subordinated debt.

Στον απόηχο του σχεδίου επαναγοράς, το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται στα 34,44 σεντς με απόδοση στο 16,43% και spread στις 1.499 μονάδες, δηλαδή στα επίπεδα της 23ης Νοεμβρίου.in.gr