Το ίδρυμα Free Software Foundation απένειμε στο Τor Project, το δωρεάν software που προσφέρει ανωνυμία και ασφάλεια κατά την πλοήγηση στο Internet, βραβείο εξέχοντος κοινωνικού ρόλου στα διαδραματιζόμενα στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Ο ρόλος του Internet στις πρόσφατες πολιτικές εξεγέρσεις υπήρξε και παραμένει πολύ σημαντικός, με το εργαλείο Tor Project να υποστηρίζει απόλυτα την ανωνυμία όσων θέλησαν να καταγγείλουν την πολιτική διαφθορά και βία από τους καταχραστές της εξουσίας.

“Το Tor επέτρεψε σε 36 εκατ. άτομα σε όλο τον κόσμο να απολαύσουν ελεύθερη πρόσβαση και έκφραση λόγου, προστατεύοντας την ανωνυμία της ταυτότητάς τους. Ο ρόλος του αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων στο Ιράν το 2009, αλλά και πιο πρόσφατα στην Αίγυπτο” αναφέρει εκπρόσωπος του Free Software Foundation.

To βραβείο έχουν στο παρελθόν παραλάβει εξίσου αξιόλογα projects, όπως το Internet Archive, Creative Commons και Wikipedia.

EXTRATECH.GR