Το Διεθνές Περιοδικό European Journal of Operational Research του Εκδοτικού Οίκου Elsevier

(http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217μεImpactFactor 1.815),

που κατατάσσεται 6ο σε σύνολο 77 περιοδικών Επιχειρησιακής Έρευνας και Επιστήμης Αποφάσεων παγκοσμίως (2ο στον κόσμο στην Επιχειρησιακή Έρευνα),

βράβευσε τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Audencia School of Management για το υψηλής στάθμης έργο του στην αξιολόγηση άρθρων από όλο τον κόσμο το 2012 με τον τίτλο:

“Certificate of Excellence in Reviewing”