Πρόσκληση να ενταχθούν σε καθεστώς διακανονισμού των οφειλών τους, ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, «γλιτώνοντας» τις μηνύσεις, τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς, απηύθυνε χθες ο διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μετά τη δημοσίευση του νέου ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. 66 /τ.Α΄/ 31-03-2011) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι χρωστούν και να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού με αναστολή, για δύο χρόνια (έως 31/12/2012), της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης των οφειλών.

Προϋπόθεση είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής και η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 150 ευρώ.

Εσοδα


Οι οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τους 700.000 και οι οφειλές τα 10 δισ. ευρώ και με τη νέα ρύθμιση τα ταμεία προσδοκούν να διασφαλίσουν τόσο την κανονική καταβολή των τρεχουσών εισφορών όσο και ενός μέρους των οφειλών.

imerisia.gr