Τα μαθήματα Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης, η Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, η Χημεία – Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών) εξετάζονται σήμερα, Παρασκευή, στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Μετά τις εντάσεις και τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών, στο μάθημα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας και της Φυσικής Κατεύθυνσης, μέχρι στιγμής οι εξετάσεις κυλούν κανονικά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ακολουθεί η παράθεση των θεμάτων και των απαντήσεων απο τα συνεργαζόμενα με το Flashnews.gr, φροντιστήρια.


Ιστορία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)Η πρώτη ομάδα θεμάτων, που διασφαλίζει το μισό του διαγωνίσματος είναι μέτριας δυσκολίας με κάποια ζητούμενα αναμενόμενα και εξετασμένα και στο παρελθόν. Βέβαια απαιτούν προσοχή από μέρους των μαθητών και εποπτική γνώση της ύλης.

Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων απαιτεί συνθετική σκέψη και ικανότητα στην κατανόηση και αξιοποίηση των κειμένων. τα θέματα συνολικά είναι απαιτητικά και σοβαρά, απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Δείτε εδώ τα θέματα

Δείτε εδώ τις προτεινόμενες απαντήσεις

Α. Παπανδρέου 102, Χανιά
www.dialektiki.edu.gr


Βιολογία (Θετική κατεύθυνση)Τα θέματα ήταν βατά, διαβαθμισμένης δυσκολίας με κάποιες μικρές παγίδες, οι οποίες  απαιτούσαν προσοχή από τον υποψήφιο.

Ο καλά προετοιμασμένος μαθητής δε θα αντιμετωπίσει  ιδιαίτερα προβλήματα.

Δείτε εδώ τα θέματα

Δείτε εδώ τις απαντήσεις


Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής)

Δείτε εδώ τα θέματαΔικαιοσύνης 41, Ηράκλειο
www.orosimo.gr


Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Τεχνολογική κατεύθυνση-κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)Τα φετινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ήταν στην πλειονότητας τους σαφή, ορθά διατυπωμένα και κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης.

Ο βαθμός δυσκολίας τους ήταν παραπλήσιος με τα περυσινά θέματα και σωστά διαβαθμισμένος.

Οι κατάλληλα προετοιμασμένοι υποψήφιοι δεν αναμένεται να συνάντησαν δυσκολίες.

Δείτε εδώ τα θέματα


Δείτε εδώ τις προτεινόμενες απαντήσεις


Πλατεία Κολοκοτρώνη, Χανιά
www.efk.edu.gr