Η αξιοποίηση του Φάσματος Συχνοτήτων προβλέπεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2012 -2015.
 

Το υπουργείο Οικονομικών έχει προϋπολογίσει έσοδα 350 εκατ. ευρώ από την αξιοποίηση του Φάσματος Συχνοτήτων, εκτίμηση που στελέχη του οικονομικού επιτελείου χαρακτηρίζουν ως «μετριοπαθή». Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012 και να γίνει μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

Η αξιοποίηση του φάσματος συχνοτήτων για την εκπομπή ψηφιακού σήματος, συμπεριλαμβανομένου του «ψηφιακού μερίσματος», δίδει νέες δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να κινητοποιήσει πληθώρα επενδυτικών σχεδίων

Σήμερα, κάθε δίαυλος (κανάλι) χωράει μια αναλογική μετάδοση σήματος, ενώ η νέα ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει τη μετάδοση τεσσάρων ψηφιακών σημάτων. Από το 2012 θα περάσουμε στην ψηφιακή τηλεόραση και στο ψηφιακό ραδιόφωνο, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν συχνότητες στη γνωστή μπάντα των UHF («ψηφιακό μέρισμα).

Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η αξιοποίηση του φάσματος είναι κρίσιμη υπόθεση, καθώς από την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση απελευθερώνεται περίπου το 75% των συχνοτήτων από το φάσμα. Ήδη τηλεοπτικοί σταθμοί και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και αναμένεται μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία αποκρατικοποίησης.

Το ελεύθερο φάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της κάλυψης της κινητής τηλεπικοινωνίας, την ασύρματη ευρυζωνικότητα, τις κινητές υπηρεσίες τηλεόρασης, για ανεπτυγμένες κοινωνικές υπηρεσίες προς όλους (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, e-health, e-learning), για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει την πρωτοβουλία στην αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος στις εθνικές κυβερνήσεις, ωστόσο προκρίνει μέσω των συστάσεών της, οι απελευθερωμένες συχνότητες να αποδοθούν σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προκειμένου να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες.

Οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να παραμείνει στη διάθεσή τους το ελεύθερο φάσμα, προκειμένου να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες, όπως η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας που απαιτεί διπλάσιες συχνότητες από τη συμβατική τηλεόραση.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση και η αδυναμία των τηλεοπτικών σταθμών και τηλεπικοινωνιακών παρόχων να έχουν πρόσβαση σε νέο δανεισμό δημιουργεί συγκυριακά προβλήματα στη διαδικασία απελευθέρωσης του φάσματος.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες σημειώνουν πως όσον αφορά στο ψηφιακό μέρισμα η διάθεση των συχνοτήτων μπορεί να γίνει με προνομιακές τιμές. Ωστόσο, διασαφηνίζουν πως το υπόλοιπο φάσμα συχνοτήτων θα διατεθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, στην «τιμή αγοράς» που θα προκύψει από την αποτίμηση των συμβούλων.

in.gr