Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα, επένδυση ύψους 134 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για έργα οδοποιίας στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Στην Κρήτη θα διατεθούν 87 εκατ. € για την κατασκευή ενός νέου τμήματος 15 χλμ. από την Αγία Βαρβάρα στους Άγιους Δέκα (Καστέλλι).

Στην Πελοπόννησο θα διατεθούν 47 εκατ. € για τη νέα σύνδεση μεταξύ της Παράκαμψης Πατρών και του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

Και τα δύο έργα αποτελούν έργα προτεραιότητας, όπως αυτά έχουν οριστεί από την Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές, και θα βελτιώσουν τη σύνδεση των περιφερειών, εξασφαλίζοντας καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης στους πολίτες.

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Επίτροπος Johannes Hahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δήλωσε:

"Τα έργα αυτά βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, καθιστώντας τις πιο ελκυστικές για τους επενδυτές. Καθώς δημιουργούν δε κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση του συνόλου της εσωτερικής αγοράς."

Το έργο της Πελοποννήσου είναι ένας στρατηγικός κρίκος του «δικτύου ΔΕΔ-Μ» που περιλαμβάνει οδικούς και σιδηροδρομικούς διαδρόμους προτεραιότητας. Αφορά κυρίως την κατασκευή οδών 5 χλμ και 3,8 χλμ εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου, καθώς και την αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού.

Οι επενδύσεις γίνονται μέσω του προγράμματος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Οδικές μεταφορές - Διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο των περιφερειών στόχου σύγκλισης».

Το ΕΤΠΑ θα καταβάλει € 47 εκατ. €, σε σύνολο 78 εκατ. €, για το έργο Πελοποννήσου, το οποίο δημιούργησε 141 θέσεις εργασίας, ενώ € 87 εκ. θα καταβληθούν για το έργο στην Κρήτη, το οποίο έχει συνολικό κόστος 131 εκατ. € και δημιούργησε 44 θέσεις εργασίας.

Ιστορικό

Πρόκειται για δύο από τα λεγόμενα «μεγάλα έργα», η συνολική δημόσια χρηματοδότηση των οποίων (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου υπόκειται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ άλλες κατηγορίες έργων εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο της Πελοποννήσου περιλαμβάνει και την κατασκευή κόμβων, ενός ανισόπεδου κόμβου, έργων αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων, εγκαταστάσεων φωτισμού κλπ. Το έργο της Κρήτης περιλαμβάνει την κατασκευή τριών οδικών σηράγγων, πέντε γεφυρών, δύο ανισόπεδων κόμβων, ενός ισόπεδου κόμβου και την αποκατάσταση του τοπικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των άνω και κάτω διαβάσεων.

Το ποσό που έχει διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται συνολικά σε περίπου 20,4 δισ. ευρώ.