Το καλοκαίρι έγινε η βάφτιση ενός παιδιού το οποίο είχε νοσηλευτεί στην Μονάδα Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων. Οι γονείς του, έγραψαν στην πρόσκληση ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από το μυστήριο θα διατεθούν στη Μονάδα.

Αυτή είναι μια από τις πολλές πρωτοβουλίες πολιτών των Χανίων με τις οποίες δείχνουν έμπρακτα στη στήριξή τους στη Μονάδα.

Όμως παρόλο που η λειτουργία της Μονάδας ως Εντατικής Νοσηλείας αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου και πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, ο κίνδυνος να μην λειτουργήσει ποτέ ως τέτοια, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του Νοσοκομείου, είναι ορατός.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Περιγεννητικής Φροντίδας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, για λειτουργία Εντατικής Μονάδας Νεογνών στα Χανιά, πιθανότατα δεν έγινε δεκτή από το Υπουργείο.

Αν κάτι τέτοιο οριστικοποιηθεί, οι διακομιδές νεογνών από τα Χανιά στο Ηράκλειο, μέσα από ένα άθλιο οδικό δίκτυο 150 χλμ , θα συνεχιστούν, «θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή» των νεογνών.

Αυτή ακριβώς η φράση αναφέρεται όπως βλέπετε και παρακάτω, σε έγγραφο της 7Ης Υ.ΠΕ Κρήτης που εστάλη τον Ιούνιο στο Υπουργείο Υγείας, σε απάντηση στον πρώην Υπουργό κ. Αν. Λυκουρέντζο ο οποίος παρενέβη, ύστερα από την πρωτοβουλία και πάλι πολίτων των Χανίων ζητώντας ενημέρωση για την κατάσταση στη Μονάδα Νεογνών των Χανίων.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο, έγινε πρόταση, να επισπευστούν οι διαδικασίες στελέχωσης της Μονάδας για την πλήρη λειτουργία της, ώστε να σταματήσει η διακομιδή των νεογνών από τη Δ. Κρήτη στο Ηράκλειο, μια διαδικασία που συνολικά προσεγγίζει τις 2,5 -3,5 ώρες (από τον ακριβή τόπο του συμβάντος γέννησης ως την τελική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας) θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των βρεφών.

Η εισήγηση έγινε μέσα από ένα κείμενο τριών σελίδων, στις οποίες περιγράφονταν η κατάσταση της περιγεννητικής φροντίδας και στο Ηράκλειο, όχι μόνο στα Χανιά όπως ζητούσε το αίτημα για ενημέρωση του Υπουργού , και στην οποία η πρόταση καταλήγει ως εξής:
Η παρέμβαση του τότε Υπουργού σε επιστολή πολίτη, η εισήγηση της Επιτροπής Περιγεννητικής Φροντίδας του ΚΕΣΥ για την ανάγκη δημιουργίας Εντατικής Μονάδας Νεογνών, η αντίστοιχη εισήγηση του Νοσοκομείου Χανίων και της 7Ης Υ.ΠΕ, δεν δικαιολογούν την αποτυχία και αυτής της προσπάθειας ώστε να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα.

Είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση;

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της κ. Απαζίδου, η διακομιδή νεογνών και ιδιαίτερα όσων έχουν γεννηθεί πριν τις 32 εβδομάδες κύησης, συνοδεύεται αποδεδειγμένα από αυξημένη θνητότητα αλλά και μακροχρόνιες αναπηρίες με όλες τις συνέπειες (πολλαπλές νοσηλείες, υποστηρικτικές και φαρμακευτικές αγωγές κλπ) για την οικογένεια, το Σύστημα Υγείας και κατ’ επέκταση την οικονομία της χώρας.

Από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι και τον Μάιο του 2013, εισήχθησαν στη Μονάδα 961 νεογνά, εκ των οποίων τα 728 νοσηλεύτηκαν ενώ 233 νεογνά διακομίστηκαν στο Ηράκλειο, χωρίς να υπάρχει οργανωμένο ΕΚΑΒ νεογνών το οποίο διαθέτει μόνο ο Νομός Αττικής.

Αιτία των διακομιδών: η ανάγκη Εντατικής Νοσηλείας, η αναστολή λειτουργίας της Μονάδας του Νοσοκομείου και η έλλειψη υποειδικοτήτων της Παιδιατρικής (Παιδοχειρουργικκής, Παιδοκαρδιολογία, κλπ).

Επισημαίνεται ότι το Νοσοκομείο Χανίων καλύπτει και περιστατικά από τα ιδιωτικά μαιευτήρια, καθώς συχνά, όταν γίνονται τοκετοί με κυήσεις υψηλού κινδύνου δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις σε υποδομή και οργάνωση, για ανάνηψη, σταθεροποίηση και μεταφορά των νεογνών.

Στην αρχή του άρθρου έγινε αναφορά σε μια από τις πολλές συγκινητικές ιστορίες, όπου γονείς πραγματοποιούν δωρεές προκειμένου να καλυφτούν οι ελλείψεις, τουλάχιστον σε αναλώσιμα υλικά.

Πώς προέκυψε όμως μια τέτοια ανάγκη;

Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ολοκληρώνονται εύκολα διαγωνισμοί που να καταλήγουν σε συμβάσεις για την προμήθεια υλικών, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλές εξωσυμβατικές προμήθειες και να παρατηρούνται στο μεσοδιάστημα σοβαρές ελλείψεις.

Με αυτόν τον τρόπο ζημιώνεται συνολικά το Δημόσιο αφού σε αυτές τις περιπτώσεις οι προμήθειες, εξαιτίας και του χαμηλότερου όγκου τους, γίνονται σε υψηλότερη τιμή.

Σε άλλες χώρες υπάρχει μια Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών και οι διαγωνισμοί δεν γίνονται ανά νοσοκομείο και ανά είδος όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, με τους σχετικούς διαγωνισμούς συχνά να χαρακτηρίζονται ως αδιαφανείς.

Τα προβλήματα ωστόσο που αφορούν στην υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και οι ελλείψεις σε βιοϊατρικό εξοπλισμό παραμένουν άλυτα ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ λόγω παρέλευσης του χρόνου ολοκλήρωσης του.

Κυρίως όμως υπάρχει ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται τα βρέφη.

Έστω και με καθυστέρηση ετών, ο νέος σχεδιασμός για την Περιγεννητική Φροντίδα στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκαταστήσει αυτήν την «εγκληματική» και ενάντια σε όσα εφαρμόζονται διεθνώς, έλλειψη.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να δοθούν πειστικές απαντήσεις προς τους γονείς των παιδιών για την "κακο-ποίηση" που υφίστανται

Ελένη Ζουμαδάκη
[email protected]