Με ιδιαίτερη επιτυχία περατώθηκαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου με θέμα “H απεικόνιση στη Αναπαραγωγή”(Imaging in Reproductive Medicine) που διοργάνωσε η Μεσογειακή Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Mediterranean Society for Reproductive Medicine – MSRM) στις 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2013, στο Βαθύ του Αγ. Νικολάου Κρήτης. Ο πρόεδρος του διεθνούς MSRM συνεδρίου και πρόεδρος της εταιρείας, καθηγητής κ. Αντώνης Μακρυγιαννάκης, εξασφάλισε τη συμμετοχή σημαντικών επιστημόνων από 17 χώρες της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και το Καναδά. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν την ανθρώπινη αναπαραγωγή και υπήρξε ευκαιρία για εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ευκαιρία που δόθηκε για την δημιουργία συνεργασιών ανάμεσα στις Πανεπιστημιακές Κλινικές Μαιευτικής & Γυναικολογίας της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

H επιτυχία αυτού του συνεδρίου αποτελεί τη συνέχεια για την καθιέρωση της Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως πόλο έλξης για διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες.

Η μακρόχρονη επιτυχημένη προσωπική συνεργασία του κ. Μακρυγιαννάκη με Πανεπιστημιακές Κλινικές Μαιευτικής & Γυναικολογίας της Ελλάδας και του Εξωτερικού αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη αυτού του στόχου.