Για τις 16 Μαΐου όρισε η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα παραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΝΟΧ. Μάλιστα εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

 

«Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο. Χανίων με απόφασή του,συγκαλεί τα  Μέλη  του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Μαΐου2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα που βρίσκεται στα γραφείατου Ομίλου στο κολυμβητήριο Χανίων με τα παρακάτω θέματα :   

 

1. Εκλογή     Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ανακήρυξη     Νέων Μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του Εκλέγειν και  Εκλέγεσθαι.

3. Πεπραγμένα     Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/01/2010 έως  31/12/2010.

4. Οικονομικός     Απολογισμός από 1/01/2010     έως 31/12/2010.

5. Έγκριση     προϋπολογισμού 2011.

6. Έκθεση     Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/01/2010 έως  31/12/2010 και απαλλαγή ή μη του     Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

 Σε  περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια  ημέρα, Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 και ώρα 18.00 μ.μ. στον  ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 

Παρακαλούνται τα μέληνα προσκομίσουν ταυτότητα  ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς τους.

 

 Κατά κανόνα η Συνέλευση γίνεται την 2η φορά (έτσι η παρουσία σας είναι απαραίτητη την 16η Μαΐου 2011 και ώρα 18.00)».

 

 Λευτέρης Αντωνακάκης