«Η αρχή του τέλους της κρίσης», “η αγορά όπου κάθε επενδυτής πρέπει να βρίσκεται”, “ανάκαμψη προ των πυλών”.

Οι ξένοι οίκοι και οι εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες δεν φείδονται χαρακτηρισμών για το recovery story που επιχειρείται να αποτελέσει η ελληνική οικονομία και με τα reports που δημοσιεύουν αυτή την περίοδο, προχωρούν στις προτάσεις εκείνες μέσω των οποίων οι επενδυτές θα επιδιώξουν να κεφαλαιοποιήσου μέρος αυτής της ανάκαμψης.

Οι προτάσεις των Euroxx, Pantelakis Securities, Beta, Citi και JP Μorgan κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

Επιλέγουν μετοχές που μπορούν να ευνοηθούν από τη βελτίωση των δεικτών και των συνθηκών της εσωτερικής αγοράς και να “καρπωθούν” ένα μέρος αυτής της ανάκαμψης. Όλοι, βέβαια, εστιάζουν στο ότι μπορεί τα μακροοικονομικά στοιχεία να εμφανίζουν βελτίωση, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να αποτελούν παράγοντα αβεβαιότητας.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν πως συνολικά η εγχώρια μακροοικονομική θέση είναι ευνοϊκή για τις ελληνικές μετοχές, καθώς, όμως, έχει προηγηθεί ένα σημαντικό ράλι τιμών, με βάση τους πολλαπλασιαστές κέρδους οι ελληνικές μετοχές δεν είναι φθηνές. Τα περιθώρια, όμως, παραμένουν μεγάλα.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η Beta Securities, με την εξάλειψη του πολιτικού ρίσκου στο α΄ εξάμηνο του 2014 η δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει σε ακόμη ένα επιτυχημένο έτος για τους μετόχους. Και αυτό θα συμβεί κυρίως λόγω:


* της αύξησης της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών που θα στηρίξουν περαιτέρω την ελληνική οικονομία,

* της θετικής λειτουργικής μόχλευσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις που υποστηρίζεται από την αύξηση του ΑΕΠ,

* της ενίσχυσης της λειτουργικής απόδοσης,

* της μείωσης στα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω της βελτίωσης στην πρόσβαση φθηνής χρηματοδότησης, και

* της εφαρμογής του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων που δημιουργεί ευκαιρίες για τους ιδιώτες επενδυτές.


Βελτίωση

Πιο αναλυτικά, η Pantelakis Securities μιλά για «το τέλος της αρχής» επισημαίνοντας την σταδιακή βελτίωση των θεμελιωδών της οικονομίας αλλά και την πολιτική αβεβαιότητα και δείχνει προς τις ελκυστικότερες μεταξύ των αποτιμήσεων .

Στα top-picks συγκαταλέγεται η μετοχή της Πειραιώς με τιμή-στόχο 2 ευρώ και η Alpha Bank με τιμή-στόχο 0,83 ευρώ, ενώ επιλέγει ακόμη τη ΔΕΗ (με τιμή-στόχο 13,40 ευρώ), τη Motor Oil (τιμή-στόχο 10 ευρώ) και την ΕΧΑΕ (τιμή-στόχο 10 ευρώ).

Αντίστοιχα, η Euroxx αναφέρει πως η λίστα των επιλογών της αποτελείται από μετοχές εταιρειών που βγαίνουν από την κρίση δυνατότερες σε όρους τοποθέτησης στη εγχώρια αγορά και με ισορροπημένο ισολογισμό.

Ακόμη, από κλάδους-σηματωρούς που θα οδηγήσουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και από κλάδους με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζει στις μετοχές των Alpha Bank , Ελλάκτωρ , η ΕΧΑΕ , την Μυτιληναίος (τιμή-στόχος τα 7,50 ευρώ) και ο ΟΠΑΠ (τιμή-στόχος τα 11,20 ευρώ).

Αναλυτικά, η Εuroxx σημειώνει πως η Alpha Bank (τιμή-στόχος τα 0,70 ευρώ)παραμένει η προτιμητέα τραπεζική της μετοχή λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης της, με το Core Tier 1 να αναμένεται υψηλότερο του 9% την περίοδο 2013-2015. οι αναλυτές της ΑΧΕ τονίζουν πως η τράπεζα θα επωφεληθεί από τη δυνητική συνέργεια από την απόκτηση της Εμπορικής με σημαντικά χαμηλότερο ρίσκο ενοποίησης απ΄ ό,τι με την Πειραιώς, ενώ υπάρχει σοβαρή προοπτική ανάκτησης από το χαρτοφυλάκιο δανείων της Εμπορικής.

Για τον Ελλάκτορα (τιμή-στόχος τα 3,90 ευρώ), στο report σημειώνεται πως αξιολογούνται θετικά τα αμυντικά χαρακτηριστικά του ομίλου που συνδυάζουν ένα χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης με τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης αποβλήτων.

«Ένα από τα καλύτερα growth stories της Ελλάδας» χαρακτηρίζεται η ΕΧΑΕ (τιμή-στόχος τα 8,30 ευρώ) από τη Euroxx, με τα κέρδη ανά μετοχή να αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο 39% το διάστημα 2012-2015. Τέλος, ο ΟΠΑΠ χαρακτηρίζεται σημαντικό structural story οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα για την επόμενη πενταετία και κατατάσσεται στις εισηγμένες δημιουργίας υψηλής ρευστότητας με ισχυρό ισολογισμό. Η Euroxx εκτιμά πως ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου 3,6 ευρώ ανά μετοχή.

Από την πλευρά της η Beta ΑΧΕΠΕΥ χαρακτηρίζει ως κορυφαίες επιλογές για το 2014 τις μετοχές των ΔΕΗ, Motor Oil, Ελλάκτωρ, Alpha bank και Μυτιληναίο, ενώ με βασή το αισιόδοξο σενάριο της, βλέπει περιθώριο ανόδου του Γενικού Δείκτη μέσα στο 2014 μέχρι και στις 1.450 μονάδες.

Για τη ΔΕΗ σημειώνεται πως η δεσπόζουσα θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, η πρόοδος τα τελευταία δύο χρόνια στο λειτουργικό κόστος και η απελευθέρωση των τιμολογίων θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα, καθώς η εταιρεία θα αυξήσει τα περιθώρια κέρδους. Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΑΧΕ, η Μυτιληναίος θα βελτιώσει μέσα στη χρονιά τα περιθώρια κέρδους, η Motor Oil θα ευνοηθεί από πιθανή άρση του εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο.


Και warrants

Ένα ιδανικό play για να συμμετάσχουν οι επενδυτές στην “ελληνική ανάκαμψη” αποτελούν τα τραπεζικά warrants (“ελκυστική σχέση ρίσκου-απόδοσης”), σύμφωνα με την JP Morgan.

Η JPM αναφέρει πως τα warrants αντιπροσωπεύουν ελκυστικότερη σχέση ρίσκου-απόδοσης σε σχέση με τη λήψη θέσης long στις αντίστοιχες μετοχές, γι΄ αυτό οι επενδυτές που τώρα ανοίγουν θέσεις long θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το κάνουν μέσω των warrants, ενώ σε όσους ήδη κατέχουν μετοχές συστήνεται να στραφούν προς τα warrants.

Στο σχετικό report σημειώνεται πως με την πάροδο του χρόνου, καθώς όλο και περισσότερα warrants θα μετατρέπονται σε μετοχές, η ρευστότητα στις κοινές μετοχές θα βελτιώνεται σε σχέση με τα warrants, και η αποτίμηση των τελευταίων θα συγκλίνει προς την «εύλογη αξία».

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο οίκος ξεκίνησε εκ νέου κάλυψη για τις τρεις μετοχές, την Alpha Bank, την Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, με σύσταση overweight για τις δύο πρώτες και underweight για την τελευταία.


Μόνο... ΟΤΕ

Η Citi από την πλευρά της επιλέγει μόνο τον ΟΤΕ ως την κορυφαία της επιλογή από το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο οίκος ξεχωρίζει ως top-pick τον ΟΤΕ, που αποτελεί και τη μοναδική μετοχή με σύσταση “buy” μεταξύ των 13 ελληνικών μετοχών που καλύπτει ο οίκος. Η τιμή-στόχος της Citi για τον ΟΤΕ είναι 13,50 ευρώ.

Σημειωτέον πως ο ΟΤΕ αποτελεί την ελληνική μετοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό κάλυψης από ξένους οίκους. Στην τελευταία έκθεση της Royal Bank of Scotland (RBS) για την ευρωπεριφέρεια, η μετοχή του Οργανισμού συγκαταλέγεται μεταξύ των προτιμητέων ελληνικών επιλογών (η άλλη είναι η Coca Cola), ενώ η JP Μοrgan σημειώνει πως ο ΟΤΕ αποτιμάται σε ελκυστικότερα επίπεδα και τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 11,30 ευρώ.

Από την πλευρά της η Eurobank Equities διατηρεί τη σύσταση "buy" για τον τίτλο, με τιμή-στόχο τα 13 ευρώ από 10,70 προηγουμένως. Η χρηματιστηριακή σημειώνει πως ο ΟΤΕ εμφανίζεται να είναι φθηνότερος σε σχέση με τους ανταγωνιστές του στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές και ότι διαθέτει συγκριτικά πολύ ισχυρό ισολογισμό.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως αν και το discount έχει περιοριστεί τους τελευταίους τρεις μήνες, υπάρχει αξία στο ενδεχόμενο περαιτέρω re-rating καθώς συνεχίζεται να υποχωρεί το ρίσκο από την ελληνική αγορά.

Τέλος, σε buy αναβάθμισε την μετοχή του ΟΤΕ η Goldman Sachs (τιμή-στόχο τα 13,40 ευρώ από τα 9,7 ευρώ προηγουμένως), κάτι που αποτυπώνει μια περαιτέρω «χαλάρωση» των ανησυχιών γύρω από την Ελλάδα και το χαμηλότερο κόστος χρέους για τον Οργανισμό.


capital.gr/Νίκος Χρυσικόπουλος