Νέες καθυστερήσεις και δυσχέρειες στην λειτουργία των ΟΤΑ και την εξυπηρέτηση των πολιτών αναμένεται να δημιουργηθούν από την  επαναφορά του θεσμού του “Ελεγκτή Νομιμότητας” που σημαίνει μεταφορά στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των αρμοδιοτήτων Οικονομικών και Διοίκησης αλλά και η αυτοδίκαιη απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά, αποψιλώνοντας τις υπηρεσίες στο Νομό με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των ΟΤΑ και των Πολιτών που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν άμεσα και αποτελεσματικά.

Επιπλέον δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα οικονομικά, λειτουργικά, οικογενειακά για το προσωπικό που λειτουργεί επί χρόνια με τη μετακίνησή τους στην έδρα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πλατανιά και Γραμματέας της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Μαλανδράκης κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Ε.Ε. της ΠΕΔ , όπου έθεσε υπόψη της ορισμένες από τις διατάξεις που αφορούν το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα με κατεπείγουσες διαδικασίες το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» με το οποίο προωθούνται σοβαρότατες αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνοντας το για διαβούλευση από την Παρασκευή 28/2/2014 έως και την Τρίτη 4/3/2014 .

Είναι προφανές ότι ο χρόνος ήταν ελάχιστος και δημιουργεί ερωτηματικά.

Στο πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων επέρχονται διαρθρωτικές αλλαγές και στην εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επαναφορά και λειτουργία του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αν και είχε θεσπιστεί με το Ν. 3852/2010 εντούτοις δεν έχει λειτουργήσει έως τώρα.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 22 του νομοσχεδίου προβλέπεται η αυτοδίκαιη απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί στα τμήματα Διοικητικού- Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (αφού η κύρια αρμοδιότητα των Τμημάτων αυτών είναι ο έλεγχος νομιμότητας και τα θέματα της Πειθαρχικής Ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ δηλαδή στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποψιλώνοντας τις υπηρεσίες στο Νομό με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των ΟΤΑ και των Πολιτών που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν άμεσα και αποτελεσματικά.

Η μέχρι σήμερα, από την εφαρμογή του Καλλικράτη, εμπειρία για όσες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τις τέως Διευθύνσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απέδειξε ότι μόνο προβλήματα καθυστερήσεις και δυσχέρειες δημιούργησαν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΟΤΑ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Ε. της ΠΕΔ Κρήτης , ομόφωνα απαιτεί τα παρακάτω :

Α)Σε κάθε περίπτωση να παραμείνουν οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στους Νομούς προκειμένου να παταχθεί η γραφειοκρατία δεδομένων και των σχετικών αποστάσεων που θα πρέπει να διανύουν οι υπάλληλοι των Δήμων για τον κατά Νόμο έλεγχο των εκδιδομένων από τους Δήμους αποφάσεων και λοιπών εγγράφων λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική ταλαιπωρία και το κόστος μετακίνησής τους με ότι αυτό συνεπάγεται.

Β)Την αποφυγή σοβαροτάτων προβλημάτων που δημιουργούνται σε οικονομικό, λειτουργικό, οικογενειακό επίπεδο για το προσωπικό που λειτουργεί επί χρόνια με τη μετακίνησή τους στην έδρα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.