Τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) παρουσίασε σήμερα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Στέφανος Κομνηνός.

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αποτελεί μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία θα πραγματοποιείται το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα. Η ηλεκτρονική επικοινωνία και διαχείριση των διαγωνισμών και συμβάσεων θα έχει ως κύριο αποτέλεσμα το μικρότερο κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους.

Όπως τόνισε ο κ. Κομνηνός στόχος είναι ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών και η χαρτογράφηση της αγοράς τόσο σε επίπεδο αναγκών αναθετουσών Αρχών όσο και σε επίπεδο προσφοράς οικονομικών φορέων.

Έτσι, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων εκτελούνται ήδη ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, τους οποίους εκτελεί κεντρικά η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ενώ από 1.07.2014 όλη η Κεντρική Διοίκηση θα έχει υποχρέωση για ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο κ. Κομνηνός θα ενταχθούν σταδιακά όλοι οι φορείς του Δημοσίου τομέα.

Ημερομηνίες ένταξης 
• Από 1/10/2014 στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης (συμπεριλαμβάνονται οι ΟΤΑ και οι ΟΚΑ)
• Από 1/1/2015 για τα δημόσια έργα.
• Από 1/10/2105 για το σύνολο του Δημοσίου Τομέα

Για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος έχει συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου helpdesk το οποίο ενημερώνει τους φορείς απαντώντας σε πιθανά ερωτήματά τους κατά τη χρήση του συστήματος. 

Με το νέο σύστημα, διευκρίνισε ο κ. Κομνηνός, δεν αλλάζει η διαγωνιστική διαδικασία αλλά παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί την εξέλιξη των διαγωνισμών και να συμμετέχει σε αυτούς με μικρότερο γραφειοκρατικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα το κράτος μειώνει τις δαπάνες του και αποκτά μεγαλύτερη διαφάνεια.