Μήνυμα της "Δύναμης Πολιτών" για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος:

“Ύψωσε την φωνή σου και όχι την στάθμη της θάλασσας”, είναι το επίσημο μήνυμα του ΟΗΕ για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία εορτάζεται σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η «Δύναμη Πολιτών» θεωρεί καθήκον όλων μας, μεμονωμένων πολιτών, συλλογικοτήτων και θεσμικών φορέων την προστασία της περιβαλλοντικής «προίκας» μας.

Σε αυτό το πλαίσιο λέει σταθερά «ΟΧΙ» στην καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας στην λεκάνη της Μεσογείου αλλά και σε κάθε ενέργεια που μπορεί να επισύρει ανεπανόρθωτες βλάβες στο φυσικό οικοσύστημα.