Με νέα αυστηρά κριτήρια θα χορηγούνται από φέτος οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε τράπεζες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο μιας περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, το όριο εγγυήσεων για το έτος 2011 δεν θα ξεπεράσει το ποσό του 1 δισ. ευρώ, ενώ για τα έτη 2012 και 2013 οι εγγυήσεις θα είναι μηδενικές.

Η εγγύηση του Δημοσίου αποτελεί ένα σημαντικό μέσο στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έγινε κατάχρησή του. Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης επιχειρήθηκε μέσω των εγγυήσεων η ενίσχυση των επιχειρήσεων και ευρύτερων φορέων της οικονομίας και ιδιωτών, όμως η επιλογή αυτή είχε σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Το 2010 οι εγγυήσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκαν στο 0,6%, οι καταπτώσεις στο 0,40% του ΑΕΠ και το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο στο 11,1% του ΑΕΠ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνον για την έκδοση ομολογιακών δανείων του ΟΣΕ –Οργανισμού που αναδιαρθρώνεται– οι εγγυήσεις που χορήγησε πέρυσι το Ελληνικό Δημόσιο ανήλθαν σε 800 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό επιβάλλει τον περαιτέρω εξορθολογισμό των εγγυήσεων κατά το τρέχον έτος μέσω:

-Της αυστηρότερης εξέτασης και αξιολόγησης των διαφόρων αιτημάτων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

-Της χρηματοδότησης κυρίως επενδυτικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
 
-Της απόρριψης αιτημάτων παροχής εγγύησης από φορείς που κατά το παρελθόν υπήρξαν επανειλημμένα ασυνεπείς δανειολήπτες με αποτέλεσμα να καταπέσει η εγγύηση που τους παρείχε το Ελληνικό Δημόσιο.

-Της συνειδητοποίησης ότι η εγγύηση καλύπτει παρεχόμενο δανεισμό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δωρεάν παροχή.

in.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook