Η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας συγκαλείται έπειτα από εντολή του υπουργού Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 

Η Επιτροπή που έχει συμβουλευτικό ρόλο, θα αξιολογήσει τα επιστημονικά δεδομένα σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων σεισμικών προγνώσεων, σεισμικών εξάρσεων και πρόδρομων ή συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, που δημιουργούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες. 

Παράλληλα γνωμοδοτεί και εισηγείται επί των ενδεικνυόμενων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας.

Η επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, ομότιμος Καθηγητής Σεισμολογίας ΕΚΠΑ, 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια ΑΠΘ, 
μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π., 

Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.,

Στυλιανίδης Κοσμάς, Καθηγητής ΑΠΘ,

Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας,

Τσελέντης Γεράσιμος, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πάτρας, Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθήνας, 

Δρακάτος Γεώργιος, Διευθυντής Ερευνών, Γ.Ι./ΕΑΑ.