Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερ 13-10-2014 απόφασή του, αναγνώρισε στο πρόσωπο δανειολήπτριας ιδιωτικής υπαλλήλου, (Νοσηλεύτριας )στο ΠΑ.Γ.Ν.Η με οφειλές σε 8 τραπεζικά ιδρύματα (17 συμβάσεις δανείων ) συνολικού ύψους 374.948,79 ευρώ και με μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.220,00 ευρώ, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος 3869/2010, για την ένταξή της στις προστατευτικές του διατάξεις.

Με τη συνδρομή της συνεργάτιδας δικηγόρου στο Ηράκλειο , της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημα της ,για χορήγηση προσωρινής διαταγής και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, καθώς και την καταβολή του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως συνολικά, ισομερώς κατανεμημένα προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που έχει οριστεί για τις 10-2-2015.

Επί της ουσίας της υπόθεσης: Πρόκειται για δανειολήπτρια 45 ετών, έγγαμη, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, προστατευόμενο οικονομικά από την ίδια, μια και ο πατέρας του δεν διαθέτει εισόδημα (άνεργος)προστατεύεται και εξαρτάται οικονομικά και ο ίδιος από το εισόδημα της συζύγου καθώς το ατομικό του εισόδημα είναι μηδενικό (0)

Το μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.220,00 ευρώ προέρχεται από τον μισθό της.

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης που η ίδια δηλώνει στην αίτηση της ανέρχεται στα 1000 ευρώ μηνιαίως

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η ίδια η δανειολήπτρια

α)Μονοκατοικια εμβαδού 155,32 τ.μ

β)Ι.Χ κυριότητας κατά 70% το άλλο 30 % ανήκει στον σύζυγο

γ)Ι.Χ κυριότητας κατά 50% το άλλο 50 % ανήκει στον σύζυγο

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης

α) αφού έλαβε υπόψη των πάσης φύσεως εισοδημάτων της αιτούσας, και σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες αυτής και της οικογένειας της (έγγαμη με ανήλικο τέκνο και άνεργος σύζυγος) καθόρισε προσωρινά ,καταβολή ποσού 150 ευρώ μηνιαίως, ποσό μικρότερο από αυτό που αιτήθηκε με την ένδικη αίτησή της.Είχε προτείνει ολική μηνιαία δόση 195,00 ευρώ.

β)Διέταξε την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων , έως την έκδοση οριστικής απόφασης .

Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που δια της συνεργάτιδας της δικηγόρου στο Ηράκλειο, επιμελήθηκε της υπόθεσης, η απόφαση αυτή θεωρείται θετικότατη , βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης, που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της Χώρας, και στην συγκεκριμένη περίπτωση , έδωσε την δυνατότητα στην οικονομικά αδύναμη δανειολήπτρια να ρυθμίζει το χρέος ύψους 374.948,79 ευρώ και να πάρει την δέουσα ανάσα.

Για ενημέρωση , ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140