Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών μονάδων για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιτυγχάνεται μέσω του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός», που παρουσιάστηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και την Αναπτυξιακή Κρήτης – εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ή ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Κρήτης.

Για το πρόγραμμα υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες, ενώ αναμένεται να αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες πριν λήξει η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Κρήτης, Ευάγγελο Καρκανάκη.

Πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση του προγράμματος στο Ηράκλειο, ενώ έχει προηγηθεί μία ακόμη στα Χανιά.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 20 εκατομμύρια περίπου αφορούν στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 15.000 έως και 400.000 ευρώ.

«Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της εταιρικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων, η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των τουριστικών μονάδων και η δημιουργία υποδομών που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης», ανέφερε ο κ. Καρκανάκης.