Οι εξετάσεις εισαγωγής – επιλογής των υποψήφιων μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Ιουνίου και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 στο χώρο του σχολείου, στις Γούρνες Πεδιάδος, στην πρώην Αμερικανική Βάση.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες οι υποψήφιοι μαθητές αξιολογούνται είναι: Ρυθμός, Φωνητική ικανότητα, Ακουστική ικανότητα και Διάκριση μουσικών φράσεων, ηχοχρωμάτων και μουσικού χαρακτήρα (ακρόαση CD). 

Aν ο υποψήφιος μαθητής διαθέτει γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει ένα μουσικό έργο της  επιλογής του επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον της Κατωτέρας.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι υποψήφιοι μαθητές δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα μουσικής αντίληψης των μαθητών οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες   από την Επιτροπή Επιλογής για το κάθε μέρος της εξέτασης και  για τη διαδικασία της.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. όλοι οι υποψήφιοι μαθητές θα εξεταστούν στη Διάκριση μουσικών φράσεων, ηχοχρωμάτων και μουσικού χαρακτήρα (ακρόαση CD) και θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα στυλό. 

Την ίδια μέρα θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι μαθητές για το αν η εξέτασή τους στις υπόλοιπες ενότητες θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 17 Ιουνίου ή την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.

Για οποιαδήποτε  διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο τηλέφωνο 2810-761696.