Μετά και την διαδικασία των προφορικών συνεντεύξεων, ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης στις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης.

Σε ότι αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα πρώτοι σε μόρια είναι οι εξής:

Δημήτρης Αποστολάκης στο Ηράκλειο
Μανώλης Μπαρμπεράκης στο Λασίθι
Ευστάθιος Κοντογιάννης στο Ρέθυμνο
Μανώλης Μηλιαράκης στα Χανιά

Σε ότι αφορά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα, οι πρώτοι σε μόρια είναι οι εξής:

Νικόλαος Γιγουρτάκης στο Ηράκλειο
Βασίλειος Αιβαλιώτης στο Λασίθι
Ανδρέας Ταξάκης στο Ρέθυμνο
Στέλιος Ζερβάκης στα Χανιά

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστασεις κατά των πινάκων αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από 20/1/2016 έως 22/1/2016,  σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-15 Υ.Α. και την Φ.353.1/11/205673/Ε3/15-12-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.