Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενεργειας έχει προγραμματίσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκειμένου να εκτελεστούν διάφορα έργα στο δίκτυο της Κρήτης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!