Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών το μήνα Ιανουάριο 2016 υπήρξαν ελαφρώς μειωμένες κατά -2,5% ως προς το μήνα Ιανουάριο 2015.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά αυτοκινήτου έχει υποστεί τα τελευταία χρονιά δραματική συρρίκνωση, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ύφεσης, η οποία αγγίζει το -80,7% συγκριτικά με το μέσο όρο της δεκαετίας 2000-2009.

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρήθηκε μείωση -17,7%, ως προς τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Η αγορά των καινούργιων λεωφορείων σημείωσε αύξηση 14,3%, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2015, ωστόσο εξαιτίας του μικρού μεγέθους της, οι διαφορές σε απόλυτους αριθμούς είναι ιδιαίτερα μικρές.

Τέλος, στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις σημείωσαν πτώση –13,9% ως προς τον Ιανουάριο του 2014.

                                                              Ιανουάριος 2016    Ιανουάριος 2015    Μεταβολή
Καινούργια επιβατικά                                        5.700                         5.848                      -2,5%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα)              562                             683                    -17,7%
Καινούργια λεωφορεία                                            8                                 7                      14,3%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc)               1.573                          1.828                     -13,9%