Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 31/1 και ώρα 8 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Αναλυτικότερα τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής :

Θέμα 1°: Αίτημα μετάταξης σε Δήμο συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού Νομαρχιών που ανήκε σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες με μεμονωμένες αρμοδιότητες που του έχουν μεταβιβαστεί (άρθρο 257-π2β Ν. 3852/2010)
Εισηγητής: Μανούσος Λιονάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 2°: Πρόταση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Πινακοθήκη, ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου του Δήμου Χανίων (άρθρο 103 παρ. 3 Ν. 3852/2010)
Εισηγητής: Δημήτριος Λειψάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 3°: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Χανίων στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)
Εισηγητής: Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 4°: Συμμετοχή των Δήμων στην Απογραφή κτιρίων και πληθυσμού – κατοικιών 2011
Εισηγητής: Νικόλαος Ξυνίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 5°: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 6°: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 7°: Διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο του βομβαρδισμού του επαναστατικού στρατοπέδου Ακρωτηρίου «ΑΚΡΩΤΗΡΙ 1897»
Εισηγητής: Δημήτριος Λειψάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 8°: Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
Εισηγητής: Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 9°: Έγκριση συνδρομών του Δήμου Χανίων
Εισηγητής: Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 10°: Έγκριση συνδρομών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, καθώς και για την Παιδική & Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων
Εισηγητής: Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 11°: Ανανέωση και ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2010
Εισηγητής: Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 12°: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Α΄ Σύμπλεγμα αντλιοστασίου Λυμάτων»
Εισηγητής: Νίκη Αποστολάκη εντεταλμένη σύμβουλος

Θέμα 13°: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση Αναβρυτηρίου στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου (συντριβάνι)
Εισηγητής: Νικόλαος Ξυνίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 14°: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων»
Εισηγητής: Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων

Θέμα 15°: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος οδού Ακρωτηρίου»
Εισηγητής: Εμμανουήλ Κεμεσίδης Αντιδήμαρχος Χανίων