Στην έκδοση της άδειας δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών προχώρησε η πολεοδομία Αρναίας στις 24 Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με την απόφαση 219/2016 του ΣτΕ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνικός Χρυσός.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: "η Eldorado Gold επιβεβαιώνει ότι ως αποτέλεσμα της απόφασης #219/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας για τον έλεγχο της νομιμότητας διοικητικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold στην Ελλάδα, έλαβε την άδεια δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμό στις Σκουριές.

Η άδεια εκδόθηκε από την πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Το έργο των Σκουριών ωστόσο, παραμένει υπό καθεστώς συντήρησης, δεδομένου ότι η εταιρεία αναμένει την έκδοση εντός των νόμιμων προθεσμιών των αδειών ρουτίνας που εκκρεμούν, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την επαναλειτουργία του έργου.