Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Ενημέρωση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και παραπομπή τους για γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο (θέματα 1.1 & 1.2)

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 830.3 MW και των συνοδών σε αυτά έργων στη νήσο Κρήτη, Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου» των εταιριών «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ Α.Ε» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 148800/15-5-15 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 873 MW και των συνοδών έργων στη νήσο Κρήτη, Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου» της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 148805/15-5-15 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Λιμένα Ηρακλείου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου εντός του.

Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

Παράκαμψη Χανίων, κόμβος σύνδεσης με λιμάνι Σούδας και αεροδρόμιο. Τμήμα: Εθνική οδός με αρ. 90 (Β.Ο.Α.Κ.), χ.θ. 0+00,00 έως διασταύρωση με Εθνική Οδό με αρ. 94 Χανιά-Αεροδρόμιο, χ.θ. 7+972,08» στην Π.Ε. Χανίων με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 306/15-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Βελτίωση της συμβολής αδιεξόδου τμήματος της Δημοτικής οδού (πρώην Π.Ε.Ο.) με τη Ν.Ε.Ο. στη θέση Πλατάνι Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων» με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης στην Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 543/3-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Μονάδα Παραγωγής και Εμπορίας μικροφυκών Σπιρουλίνας ‘Spirulina’ ιδιοκτησίας «ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στη θέση Πριναρέ εκτός ορίων οικισμού Μαρουλά, Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 17/19-1-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και αξιοποίησης υπολειμμάτων καθώς και αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών οχημάτων από την εταιρεία «ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ» που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3581/29-1-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων: την ΥΓ Μ6 στη θέση «ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΜΟΥΡΑΚΗ» (σε αντικατάσταση παλαιότερης) και την ΥΓΜΔ στη θέση «ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ» στα Μυλωνιανά Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων ιδιοκτησίας Ο.Α.Κ. ΑΕ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4254/17-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Yφιστάμενος σταθμός βάσης σταθερής τηλεφωνίας «ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΒΤΒ 0370016», ιδιοκτησίας «ΟΤΕ Α.Ε.», στη θέση Έξω Ποταμοί, Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Π.Ε. Λασιθίου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 768/8-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας «ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ Χ 140 6094», ιδιοκτησίας «COSMΟΤΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», στο ύψωμα «ΣΕΛΙ», Δ.Δ. Τζερμιάδου, Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Νομού Λασιθίου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 973/17-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγίου Νικολάου και Περιφέρειας Κρήτης για το έργο: «Ανασκαφική έρευνα στη θέση Σταυρός στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 70563 /21-04-2016 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου.

3.2 Έγκριση σύναψης δύο (2) Προγραμματικών Συμβάσεων (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ιδρύματος «Διακονίας Νεότητος Ενορίας Αγίου Τίτου» για τα έργα:

α) «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς παιδικής κατασκήνωσης ιδρύματος διακονίας ενορίας Αγίου Τίτου» ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο: «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την αποπεράτωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού κουζίνας-τραπεζαρίας παιδικής κατασκήνωσης ιδρύματος διακονίας ενορίας Αγίου Τίτου», προϋπολογισμού 7.340,00 € με ΦΠΑ και χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 402 με  ΚΑ2010ΕΠ40200134 και

β) «Kατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων, ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο: Συμπληρωματικές εργασίες για την αποπεράτωση της κουζίνας στην παιδική κατασκήνωση ιδρύματος διακονίας νεότητας ενορίας Αγίου Τίτου, προϋπολογισμού 20.500,00 € με ΦΠΑ και χρηματοδότηση  ΣΑΕΠ 002 με ΚΑ2013ΕΠ00200010,

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 64165/13-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

3.3 Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 12/2/2013  Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (ΠΑΓΝΗ) και του Οργανισμού Κατά Των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΚΑΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Τροποποίηση υπάρχοντος ισογείου κτιρίου και προσθήκη κατ΄επέκταση διώροφου κτιρίου γραφείων)»,  σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 71975/22-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

3.4 Καταγγελία προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χερσονήσου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  την υλοποίηση του Έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ  ΑΜΠΕΛΩΝΑ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 73006/25-4-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.