Την  Παρασκευή  27 - 05 - 2016 και  ώρα   20:00 στο Δημαρχείο Αμαρίου, θα γίνει τακτική  Δημόσια συνεδρίαση   σύμφωνα με τα  άρθρα 67 παρ.4  του  Ν.3852/10 με τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Καλλιέργειας Πηγών Δήμου Αμαρίου Τ.Κ. Νίθαυρης – Αγίου Ιωάννη - Γερακαρίου ».
 
2.    Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου: « ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ 
 

Κατασκευή τεχνικών  έργων  Κοιτοστρώσεις  Αγροτικής Οδοποιίας». 

3.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπ/σμού Γ΄ τριμήνου 2015 .

4.     Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπ/σμού Δ΄ τριμήνου 2015 .

5.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπ/σμού Α΄ τριμήνου 2016 .

6.    Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 31.000,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

7.    Έγκριση  κανονισμού δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης.

8.    Έγκριση  κανονισμού δικτύων άρδευσης. 

9.    Αναπροσαρμογή  τελών αποχέτευσης. 
     
  10.  Αναπροσαρμογή  τελών άρδευσης.

  11. Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ.

  12. Επιλογή  υδρονομέων άρδευσης.

 13. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την : «Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου 
       Μάθησης για το  Περιβάλλον και την Αειφορία» στις Μέλαμπες Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 14. Προγραμματισμός  αθλητικής εκδήλωσης  PSILORITIS RACE έτους 2016. 
            
 15. Χορήγηση  προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού  
   ενδιαφέροντος (παραδοσιακό καφενείο) στον  Κασσωτάκη Ηλία του Μιχαήλ που βρίσκεται   
   στην  Τ.Κ. Νίθαυρης.
     

 

 

16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

      Ενημέρωση Δημάρχου 

    Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος