Επισημάνσεις Γενικού Γραμματέα Γαβριήλ Κουρή στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την “Πόλη που Μαθαίνει”

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Πλατανιά για την περίοδο 2015-2019 παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πλατανιά κ. Γαβριήλ Κουρή, στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης με θέμα: «Ο Τόπος Δικτυώνεται, η Πόλη Μαθαίνει» το οποίο διεξήχθη στα Χανιά από τις 3-5 Ιουνίου. 

Ειδικότερα, ο κ. Κουρής, κατά τη διάρκεια της εισήγησης του, αναφέρθηκε στα βασικά συστατικά του στρατηγικού σχεδιασμού - σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο - παρουσιάζοντας ως μελέτη περίπτωσης (case study) το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Πλατανιά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε το μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Πλατανιά και ανέλυσε τα σημαντικότερα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που ο εν λόγω σχεδιασμός καλείται να αντιμετωπίσει τονίζοντας ότι «βασικός στόχος μας είναι να αντιμετωπιστούν με τρόπο συστηματικό, συγκροτημένο και ολοκληρωμένο οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις που καταγράφονται στο Δήμο Πλατανιά, και ταυτόχρονα να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες που θα υποστηρίξουν την περεταίρω ενδυνάμωση της εξωστρέφειας αυτού και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έκανε γνωστά ο κ. Κουρής «ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Πλατανιά για την περίοδο 2015-2019 οργανώνεται σε 4 κύριους άξονες προτεραιότητας (α. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός, β. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, γ. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση και δ. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου) οι οποίοι με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε 15 Μέτρα και 49 Στόχους που περιλαμβάνουν 273 έργα και δράσεις που καλύπτουν όλους τους θεματικούς τομείς».


Τέλος, όπως επισήμανε ο κ. Κουρής «ο προωθούμενος - από το Δήμο Πλατανιά - σχεδιασμός έργων και παρεμβάσεων, έχει στο επίκεντρο του το  νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την οργάνωση των κατάλληλων συνεργιών για την βέλτιστη αξιοποίηση του, και περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– τη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση του δομημένου χώρου και της ελκυστικότητας αυτού, τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της τουριστικής δραστηριότητας, της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου με τη δημιουργία προϋποθέσεων επιχειρηματικότητας από τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον αγροδιατροφικό τομέα, τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του Δήμου».


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook