Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Ιουλίου, λόγω της συμμετοχής του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ .

Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης.