Την κραυγή αγωνίας των χιλιάδων κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας για το μέλλον της ΔΕΗ μετέφερε  με χθεσινή του παρέμβαση στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας της Ευρωβουλής ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Ο Νότης Μαριάς ο οποίος σημειωτέων ήταν και ο μοναδικός Έλληνας Ευρωβουλευτής που συμμετείχε στη συζήτηση για το καθοριστικό θέμα της παραχώρησης δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στη σημαντική ημερίδα που διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο 9/07/2016 στην Κοζάνη το Σωματείο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σπάρτακος και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και την ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη-μέλη της Ένωσης με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του  60% του μέσου όρου της Ε.Ε. με έτος αναφοράς το 2013, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. Ωστόσο η Ελλάδα, παρ’ ότι ξεπερνά ελαφρώς το κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (62%), εντούτοις το πληροί για το 2014 (59,7%).

Έτσι το παρόν καθεστώς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων πλήττει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών εταιριών, αφού οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας απαλλάσσονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και μπορούν συνεπώς να παράγουν φτηνότερο ρεύμα.

Το γεγονός αυτό, συνέχισε ο Νότης Μαριάς, ζημιώνει τη ΔΕΗ με 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και δημιουργεί στρεβλώσεις στην περιφερειακή αγορά που αποτυπώνονται τόσο στις αυξημένες Ελληνικές εισαγωγές ρεύματος όσο και στα αυξημένα τιμολόγια που πληρώνουν οι καταναλωτές σε μια φάση που η ενεργειακή φτώχεια πλήττει μεγάλη μερίδα του Ελληνικού λαού.

Για τον λόγο αυτόν, ο Νότης Μαριάς ζήτησε από τον Εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας της Ευρωβουλής να υπερψηφίσουν τις υπ. αριθμ. 548 και 624 τροπολογίες που κατέθεσε για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ προκειμένου αφενός μεν  να συνυπολογίζεται και το κατά κεφαλή ΑΕΠ του έτους 2014 για την απαλλαγή των κρατών μελών από τις υποχρεώσεις αυτές, όπως είναι εν προκειμένω η περίπτωση της Ελλάδας και αφετέρου να μπορεί και η χώρα μας να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο για τη Στήριξη Εκσυγχρονισμού των Ενεργειακών Συστημάτων και Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης στα κράτη μέλη της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι ο Εισηγητής κ. Φέντερλει εκφράστηκε θετικά για τις παραπάνω τροπολογίες του Νότη Μαριά, γεγονός ενθαρρυντικό για τη μελλοντική εξέλιξη του εν λόγω ζητήματος που αποτελεί ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της ΔΕΗ και της Ελληνικής βιομηχανίας.