Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Ηρακλείου η τελική ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών (επιτυχόντων και ισοβαθμούντων) για την εγγραφή των βρεφών/νηπίων στα ΚΕΠΑ, θα είναι σήμερα 10/8/2016.