Ο Χανιώτης Ιπποκράτης Μανουδάκης αποτελεί έναν από τους "ανθρώπους" του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη, καθώς χθες ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών με απόφασή του, τον συμπεριέλαβε στο κλιμάκιο που θα συντονίσει την οργανωτική συγκρότηση του Κινήματος στην Περιφέρεια Κρήτης.

Δυο Ηρακλειώτες, τον Χρήστο Στρατάκη και την Εφη Βολανάκη, όρισε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιώργος Παπανδρέου στο  με σημερινή απόφαση του. 

Το κλιμάκιο της Κρήτης συμπληρώνουν ο Χρήστος Στρατάκης και η Έφη Βολανάκη από το Ηράκλειο καθώς και ο πρ. βουλευτής Χρήστος Αηδονης.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η πρώτη συνάντηση με  επίκεντρο την αξιολόγηση της κατάστασης και την κατάθεση προτάσεων που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη προώθηση του έργου των Κλιμακίων

Έργο των κλιμακίων

- Η ολοκλήρωση της οργανωτικής συγκρότησης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ανά Καλλικρατικό Δήμο (όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, συγκρότηση Πυρήνων) και ακολούθως ανά Νομό και Περιφέρεια.

- Η υποστήριξη των στελεχών κάθε περιφέρειας, ώστε να αναπτύξουν τοπικά κινήσεις, δράσεις και εκδηλώσεις με εξωστρεφή χαρακτηριστικά, να αρθρογραφούν, να διακινούν τα Δελτία Τύπου και τις Ανακοινώσεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, να αναδεικνύουν τοπικά θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες, να παρεμβαίνουν στην περιφερειακή και τοπική Αυτοδιοίκηση κα να συνομιλούν με τους θεσμικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

- Η υποβοήθηση των Συντονιστών των Δικτύων, για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συγκρότησής τους.

- Η αξιολόγηση και αναζήτηση υποψηφίων Βουλευτών, σε συνεργασία με τις κατά τόπους οργανώσεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Τα κλιμάκια συνεργάζονται με την υφιστάμενη δομή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, και ιδιαιτέρως με τους Τομείς Αυτοοργάνωσης και Κινητοποιήσεων, τις Συντονιστικές Γραμματείες των Δημοτικών Ομάδων Πρωτοβουλίας που έχουν ήδη συγκροτηθεί και με τους υποψήφιους Βουλευτές του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ σε κάθε περιοχή.

Επίσης, συνεργάζονται με τον Εκπρόσωπο Τύπου και το Εργαστήρι Επικοινωνίας, για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Είναι αυτονόητο ότι, όσο ταχύτερα προχωρήσει η επεξεργασία των πολιτικών θέσεων και προτάσεων από τους Τομείς και παράλληλα, ολοκληρωθεί το έργο των Κλιμακίων, ώστε να μπορούν να συζητηθούν σε λειτουργούσες Οργανώσεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, τόσο συντομότερα θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ώστε να προσδιοριστεί και ο χρόνος πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

Στη σύνθεση των Κλιμακίων, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προώθηση του έργου τους, θα ενταχθούν και στελέχη που θα εργαστούν σε επιμέρους περιοχές των Περιφερειών. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει συνεννόηση του Συντονιστή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ με τους επικεφαλής των Κλιμακίων, πριν από την ενημέρωση των Οργανώσεων και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Επίσης, είναι έτοιμες και οι Ομάδες Εργασίας της Επιτροπής Εκλογικού Σχεδιασμού και Ετοιμότητας. Η σύνθεσή τους θα ανακοινωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη νέα περίοδο.