Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου για την απόφαση του υπουργείου Παιδείας για ομάδες προσανατολισμού στην Β και Γ Λυκείου.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Στις 14/7/2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 2182 η υπ’ αριθμ. 108279/Δ2 Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων ομάδων προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο. 

Από την ανάγνωση των προϋποθέσεων της Υπουργικής Απόφασης προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: 

α) Στερείται η δυνατότητα, αντίθετα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να επιτρέπουν τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων σε ειδικές περιπτώσεις και όποτε το κρίνουν σκόπιμο, ιδιαίτερα δε στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών Α΄ – Γ΄. 
β) Διατηρείται η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων Α΄- ΙΒ΄.
 γ) Διατηρούνται στα ίδια επίπεδα τα κατώτερα όρια αριθμού μαθητών για τη λειτουργία των τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού. 
δ) Είναι η πρώτη φορά που κατηγοριοποιούνται οι σχολικές μονάδες με βάση τα μόρια δυσμενών συνθηκών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού μαθητών ούτως ώστε να λειτουργήσουν τμήματα σε ομάδες προσανατολισμού 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ επισημαίνει: 

Ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων όπως:   η κατάργηση των 3 ωρών των υπευθύνων στα εργαστήρια φυσικών• επιστημών και πληροφορικής,  ορισμένες παρεμβάσεις στην ΤΕΕ που οδηγούν σε συγχωνεύσεις τμημάτων• των τομέων Β΄ τάξεων των ΕΠΑΛ. 
Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις εντάσσονται στη λογική της εξοικονόμησης πιστώσεων και εκπαιδευτικού προσωπικού και οδηγούν αναπόφευκτα στη συρρίκνωση του αγαθού της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης και στην επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών. 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ιδιαίτερα για την παραπάνω Υπουργική απόφαση τονίζει ότι: 

α) Με την αφαίρεση ακόμα και της δυνατότητας  των Περιφερειακών Διευθυντών να επιτρέπουν τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων θα στερηθούν πολλές σχολικές μονάδες, κυρίως , οι μικρές , να λειτουργήσουν όλες τις ομάδες προσανατολισμού αναγκάζοντας πολλούς μαθητές να μετακινηθούν σε αναζήτηση ομάδων προσανατολισμού μακριά από τον τόπο κατοικίας τους ή θα υποχρεωθούν να επιλέξουν ομάδες άσχετες με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.  
Το συγκεκριμένο γεγονός είναι απαράδεκτο και δεν συνάδει με τις προϋποθέσεις μιας σύγχρονης δημόσιας εκπαίδευσης. 
-Μαθητές και γονείς οδηγούνται στην επιλογή της εσωτερικής μετανάστευσης κυρίως των σχολείων επαρχίας για να επιλέξουν  άλλη σχολική μονάδα αφού το σχολείο τους δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αν δεν συμπληρώσει το αριθμό μαθητών. 
- Κατηγοριοποιείται  το σχολείο ως υποβαθμισμένο αφού δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους μαθητές του όλες τις επιλογές τους. 
-  Η Υπουργική απόφαση συνεχίζει να ορίζει κατώτερα όρια αριθμού μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων είτε Γενικής παιδείας είτε ομάδων προσανατολισμού, ενώ το ορθότερο θα ήταν να ορίζει ανώτερο επιτρεπτό αριθμό μαθητών που θα εντάσσονται στα τμήματα αυτά. 
- Στις μικρές σχολικές μονάδες πρακτικά οδηγούμαστε σε συγχωνεύσεις τμημάτων ομάδων προσανατολισμού με άλλες γειτονικές. Με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούμε σε κατηγοριοποίηση - συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ απαιτεί: 
-Την απόσυρση άμεσα της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης αφού σε λίγες μέρες τα σχολεία πρέπει να συγκροτήσουν τις ομάδες και παράλληλα υπενθυμίζει την πρόταση του κλάδου για ανώτερα όρια:  20 μαθητών στα τμήματα Γενικής παιδείας•  15 μαθητών στα τμήματα ομάδων προσανατολισμού•  10 μαθητών στα εργαστήρια.• 
-Να αναγνωρίσει το δικαίωμα για μόρφωση όλων των παιδιών δίνοντας τη δυνατότητα συγκρότησης ομάδων προσανατολισμού και στην Β τάξη χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς .

Βασικό κριτήριο για την ΕΛΜΕ είναι η κατοχύρωση των βασικών μορφωτικών δικαιωμάτων όλων των μαθητών και σε αντιστοιχία η παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά αποδεκτές εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Τα τελευταία μέτρα του υπουργείου επιδεινώνουν τις μορφωτικές διαδικασίες και υποδομές και τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων.