Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου , λόγω της συμμετοχής του στο Ειδικό Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ με θέμα “ Αλλαγή του Καλλικράτη _ Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους” που θα διεξαχθεί  στο Βόλο. 

Ο κ. Μαλανδράκης , θα εισηγηθεί για το θέμα και ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κρήτης, σύμφωνα με την 88/2016 απόφαση της.