Με αφορμή το περιστατικό που έλαβε μέρος στα Επείγοντα Περιστατικά του Νοσοκομείου Ρεθύμνου την 31.12.2016 και αφορούσε στην επιθετική συμπεριφορά και την άσκηση σωματικής βίας κατά του προσωπικού που εφημέρευε καθώς και τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν με συνέπεια την διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά την έκτατη συνεδρίαση του στις 5.01.2017 την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καταδικάζει τέτοιου είδους αξιόποινες πράξεις κατά του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος και θα προβαίνει  στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του.